Політика конфіденційності

Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

City Tribe, піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом - «Політика конфіденційності», і умови користування веб-сайтом City Tribe, далі по тексту - «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для вас як для Користувача сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Політика конфіденційності оперує наступними визначеннями:
1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі Адміністрація). Співробітники, що контролюють та керують ресурсами сайту. А саме: представляють інтереси та діють від імені сайту, оброблюють, та організують процес обробки персональних даних, які було надано Користувачем, а також визначають цілі подібної обробки, склад та тип даних, що підлягають обробці.
1.1.2. «Персональні дані». Інформація будь-якого типу, та її частина, що має пряме чи опосередковане відношення до визначеної, чи такої, що визначається, особи.
1.1.3. «Обробка персональних даних». Всі види дій с персональними даними Користувача, та сукупність таких дій (також тих, що потребують використання автоматизованих приладів). До переліку таких дій належать: систематизація, збір, накопичення, зберігання, а також уточнення (оновлення, та, у випадку необхідності, змінення), використання, вилучення, передача, блокування, видалення, або повне знищення персональних даних.  
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних». Вимога, обов’язкова до дотримання представниками Адміністрації, а також іншими особами, що отримали доступ до персональних даних Користувача. Також це вимога не допускати розповсюдження таких даних без попереднього отримання згоди Користувача (суб’єкт персональних даних) чи без інших законних підстав.
1.1.5. «Користувач». Особа, що отримала доступ до веб-сайту через мережу Інтернет, та використовує ресурси і можливості сайту.
1.1.6. «Cookies». Невеликий об’єм інформації (даних), що відправляє та зберігає на комп’ютері Користувача мережевий сервер. Веб-браузер чи веб-клієнт щоразу пересилає її веб-серверу через HTTP-запит, коли намагається відкрити сторінку сайту.
1.1.7. «IP-адреса». Мережева унікальна адреса вузла в комп’ютерній мережі, що збудована за принципами IP–протоколу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використовуючи у власних цілях сайт цього сайту, Користувач визнає свою повну згоду з положеннями Політики конфіденційності, та з умовами обробки персональної інформації (даних).
2.2. Якщо Користувач не згоден з усіма, або з окремими умовами, що викладені у Політиці конфіденційності, він має припинити користатись послугами сайту.
2.3. Положення Політики конфіденційності застосовуються виключно щодо цього сайту. Адміністрація не контролює та не несе відповідальності за інформацію та послуги третіх осіб, на які Користувач має можливість зайти через відповідні інтернет-посилання, представлені на сторінках даного сайту.
2.4. Адміністрація не проводить перевірку на достовірність персональних даних, що надає Користувач.

3. ПРО ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1.  Положення Політики конфіденційності визначають зобов’язання Адміністрації, які стосуються нерозголошення та конфіденційності особистих даних, наданих Користувачем. Таку інформацію (дані) Адміністрація може запросити у Користувача для оформлення реєстрації на сайті або для оформлення замовлення на купівлю Товару, який представлено на сайті.
3.2. Персональна інформація Користувача, яка може використовуватись та оброблятись відповідно до положень цієї Політики конфіденційності, має вноситись Користувачем до реєстраційної форми на сайті. Перелік персональних даних, що мають вноситись до такої форми:
3.2.1. Прізвище, Ім’я, по-батькові;
3.2.2. контактний телефон;
3.2.3. електронна адреса;
3.2.4. місце проживання Користувача.
3.3. Адміністрація проводить всі можливі заходи з метою збереження наступної конфіденційної інформації Користувача:
- IP-адреса
- Cookies
- Відомості про браузер
- Час доступу до сайту.
3.3.1. Відмова від функції збереження cookies може привести до обмеження доступу до окремих розділів сайту, наприклад тих, що потребують авторизації.
3.3.2. Сайт збирає статистику по IP-адресам користувачів та відвідувачів. Зібрані дані можуть знадобитись представникам Адміністрації для виявлення та усунення можливих технічних помилок, а також для контролю за дотриманням законності фінансових платежів, які проводяться за допомогою ресурсів сайту.
3.4. Будь-які дані, що не були окремо обумовлені раніше (історія покупок, відомості про операційну систему користувача і т.ін.), повинні бути надійно захищені.  Окрім того, вони не підлягають розповсюдженню, за виключенням умов, що вказані в пунктах 5.2 та 5.3 положень цієї Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональна інформація (дані), надані Користувачем, представники Адміністрації можуть використовувати:
4.1.1. Задля точної ідентифікації Користувача, який пройшов реєстрацію на веб-сайті;
4.1.2. забезпечення доступу Користувача до ресурсів цього сайту;
4.1.3. встановлення та підтримання з Користувачем зворотнього зв’язку. Це стосується: направлення інформаційних повідомлень, запитів про використання ресурсів сайту, запитів про надання послуг, а також обробки інших запитів Користувача.
4.1.4. визначення місцезнаходження Користувача з метою поліпшення безпеки під час використання ресурсів та можливостей сайту; для запобігання та захисту від випадків шахрайства.
4.1.5. підтвердження повноти та достовірності даних, що надав Користувач.
4.1.6. створення облікового запису (акаунту), необхідного для оформлення замовлень та здійснення покупок. Лише за умови згоди на це з боку Користувача.
4.1.7. надання Користувачу інформації про стан оформленого ним замовлення.
4.1.8. обробки та прийому платежів, підтвердження податкових пільг, податків, а також для оскарження платежів (якщо потрібно), для визначення прав на оформлення кредиту.
4.1.9. надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту.
4.1.10. надання Користувачу (з його згоди), інформації про оновлення товарів, про спеціальні пропозиції, ціни, а також для розсилки новин та інших матеріалів від імені Адміністрації, або від імені партнерів даного сайту.
4.1.11. проведення рекламних акцій та іншої рекламної діяльності (зі згоди Користувача).
4.1.12. надання доступу Користувачу до сайтів і сервісів партнерів.

5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Обробка персональної інформації (даних), наданої Користувачем, проводиться без обмеження строків будь-якими законними методами (якщо потрібно, із застосуванням автоматизованих засобів збору даних чи без цього).
5.2. Користувач дає згоду на те, що представники Адміністрації залишають за собою право передавати персональні дані третім особам. Це стосується: кур’єрських служб, організацій поштового зв’язку та ін. Ці дані можуть передаватись третім особам виключно з метою виконання замовлення, оформленого Користувачем на сайті (в тому числі для доставки Товару).
5.3. Персональна інформація Користувача може буди надана представникам державної влади. Але виключно на підставах діючого законодавства.
5.4. У випадку втрати чи розголошення персональної інформації Користувача, Адміністрація зобов’язується проінформувати про це Користувача.
5.5. Адміністрація зобов’язується застосувати всі можливі заходи задля забезпечення захисту персональних даних Користувача від протизаконного або випадкового доступу, пошкодження, знищення, блокування та інших протиправних дій з боку третіх осіб.
5.6. Адміністрація застосовує всі можливі заходи з метою запобігання збитків та інших негативних наслідків, що можуть бути спричинені втратою чи розголошенням персональної інформації Користувача.

6. ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1.  Користувач погоджується що зобов’язаний:
6.1.1. Надавати достовірну інформацію про свої персональні дані, які можуть знадобитися для надання послуг.
6.1.2. Оновлювати та доповнювати надані персональні відомості, якщо вони змінювалися.
6.2. Адміністрація зобов’язується:
6.2.1. Використовувати інформацію, що була надана Користувачем, виключно в цілях, обумовлених п.4 положень даної Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити надійне зберігання інформації, запобігти її розголосу без отримання на те дозволу з боку Користувача у письмовій формі, не продавати, не обмінювати, не допускати опублікування, або розголошення іншим чином персональної інформації (даних), наданих Користувачем. Окрім випадків, передбачених пунктами 5.2 та 5.3 цієї політики Конфіденційності.
6.2.3. Уживати всі можливі заходи з метою забезпечення та збереження конфіденційності персональної інформації (даних), наданих Користувачем.
6.2.4. Блокувати персональні дані, що стосуються Користувача, одразу з моменту отримання звернення чи запиту від нього (або від законного представника Користувача, в тому числі органу з контролю за захистом персональних даних).

7. ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Якщо Адміністрація не виконала зобов’язання, взяті на себе, вона несе повну відповідальність  з відшкодування збитків, спричинених Користувачу в зв’язку незаконним використанням його персональної інформації.
7.2. У випадку втрати чи розголошення конфіденційних даних Користувача, Адміністрація несе відповідальності, якщо ці дані:
7.2.1. стали публічно доступні раніше;
7.2.2. отримані від третіх осіб до того, як були отримані представниками Адміністрації цього сайту;
7.2.3. розголошена з дозволу Користувача або його законного представника.

8. ПОРЯДОК ВІРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩА ВИНКАЮТЬ МІЖ СТОРОНАМИ
8.1. До того, як звертатися до суду з позовом, з метою вирішення спору між Користувачем та Адміністрацією, Сторони зобов’язуються передати претензії у письмовому виді та надати письмову пропозицію про врегулювання спору.
8.2. Отримувач претензії має протягом 30 (тридцяти) календарних діб з цього моменту письмово повідомити заявника про результат розгляду претензії.
8.3. Якщо згоди між сторонами не вдалося досягнути і спір не було вирішено, він (спір) передається до суду де розглядається у встановленому законом порядку.
8.4. До положень Політики конфіденційності та стосунків, що виникають між Користувачем та Адміністрацією, застосовуються норми діючого законодавства.

9. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в положення даної Політики конфіденційності без отримання на те згоди з боку Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в дію лише з моменту її розміщення на сайті (якщо інше не вказано в новій редакції Політики конфіденційності).
9.3. Всі питання й пропозиції відносно цієї Політики конфіденційності можуть направлятися через відповідний розділ веб-сайту.
9.4. Діючі положення Політики конфіденційності розміщені на веб-сайті.